18 december 2010

Day to Night (New Sweden lutheran cemerary, Texas, USA)"CARL JOHAN ANDERSON, född 10 de dec 1827 i Stockaback Frinnaryd församling
Smäland Sweden, död den 12 de juli 1892. Älder 64 är 6 mänader och 28 dagar"LENA MARIA PETERSON July 2, 1851 - Aug 2, 19CHARLOTTA CARLSON. 1832-1914ROBERT FREDRIK ANDERSON. Born i Sweden may 17, 1874 died may 8, 1891
"Minne af PEHR GUSTAFSON, Född den 29 sept. 1843, död 29 maj 1890"
"GRAHN"
Linnea Erikson Sept 5, 1892 - Dec 4, 1892
"Till minne af JÖNS BONELSON född i Sverige den 29 juli 1830, död den 8 april 1900"
"NELS OLSON Born in Sweden jan. 21 1823. Died jan. 14, 1891.
Why seek ye the living omong the dead. prepere to meet me in heaven."Andrea Petrea Hansen 1857 - 1893. Albina Hansen 1873 - 1895.
Familjen Anderson 
Alfred Peterson 1868-1912

JOHANNA OLSON
Apr. 25 1835
Dec. 25. 1914
Hvart jag går, veten i,
och vägen veten i.